Siewierz w Metropolii

Dużą ciekawostką jest, że małopolski Siewierz od roku 1312 z przerwami aż do 1807 był siedzibą niepodległego Księstwa Siewierskiego, niezależnego od Rzeczypospolitej, swoimi granicami częściowo pokrywające się z regionem Zagłębia Dąbrowskiego. Księstwo miało własną gospodarkę, skarb, wojsko oraz surowe prawa z przywilejem katowskim włącznie, co odzwierciedla powiedzenie "Kradnij, zabijaj, ale Siewierz omijaj". W końcowym okresie księstwo było własnością kolejnych biskupów krakowskich, a ostatni z nich używał tytułu księcia siewierskiego jeszcze w XX wieku.

Obecny Siewierz jest jednym z mniejszych miast Metropolii. O średniowiecznym rodowodzie gminy świadczy układ urbanistyczny rynku oraz kilka znaczących zabytków, w tym dwa barokowe kościoły z XVI-XVIII wieku, spore ruiny gotyckiego zamku książąt śląskich, a następnie książęcych biskupów krakowskich, powstałego w XIV wieku, a nawet bardzo stary romański kościół z 1144 roku.

Siewierz jest współcześnie jednym z punktów ruchu turystycznego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - na terenie gminy znajduje się duża atrakcja wypoczynkowa, jaka jest Zalew Przeczycko-Siewierski, zwany też Jeziorem Przeczyckim. Co warte jest również odnotowania, Siewierz jest bogaty w produkty regionalne. Ma ich aż siedem: żurek siewierski, żołądki z gęsi po siewiersku, wątróbki gęsie po siewiersku, siewierska gęś pieczona, siewierska kaczka pieczona, smalec gęsi oraz borówka siewierska.

Video Fly for Fun MK, tekst GZM
Siewierz jest częścią 2,3 milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!