Wydarzenie w Metropolii

„Terytorialsi” złożyli w Gliwicach Przysięgę Wojskową

Górnicy, leśnicy, taternicy i tancerze – m.in. oni znajdują się wśród śląskich „terytorialsów”. W sumie w województwie śląskim służy obecnie ponad 260 żołnierzy WOT. Ponad 50 % z nich jest między 31 a 40 rokiem życia. Średnia ich wieku to 33 lata.

W uroczystej przysiędze wziął udział dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji, Wiesław Kukuła, który odczytał list Ministra Obrony Narodowej.

- Stajecie się kontynuatorami działa bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy na przestrzeni wieków bronili suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju – czytamy w liście, ministra Mariusza Błaszczaka.

– Przez ostatnie 16 dni poświęcając swój prywatny czas uczestniczyliście w bardzo intensywnym szkoleniu wojskowym, w trakcie którego Wasze postanowienie, aby zostać żołnierzem było poddawane próbie
– powiedział podczas przysięgi, dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tomasz Białas.

Jak zaznaczył, to dopiero początek ich służby a przed nimi stoją kolejne wyzwania: - Musicie być przygotowani na to, że dalsze treningi, być może jeszcze cięższe, spowodują, że to co dziś wydaje Wam się trudne za kilka miesięcy będzie przychodzić z łatwością. Każde szkolenie da Wam poczucie pewności, ale także pokorę, gdy zdacie sobie sprawę jak wiele jeszcze musicie się nauczyć. – mówił do żołnierzy płk Białas.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni blisko 15 tys. żołnierzy, w tym 12,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych. W 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyły się już dwa szkolenia podstawowe tak zwane „szesnastki” i wyrównawcze dla osób, które już wcześniej służyły w wojsku i składały przysięgę.

W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej piechoty. W Bytomiu znajdować się będzie między innymi Kompania Saperów czy też Wsparcia oraz Pluton Medyczny. Dowództwo 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się w Katowicach.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.