Zdrowie w Metropolii

Więcej badań dzięki nowoczesnemu tomografowi w Bytomiu

Dzięki nowoczesnemu tomografowi szpital w Bytomiu wszedł do grona placówek mogących wykonać bardzo szeroki wachlarz badań, także tych najbardziej wymagających.

2,8 mln zł kosztował tomograf komputerowy, który od dziś służy pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Philips Ingenuity Core 128 pozwala na dokładniejsze badania z użyciem mniejszej ilości środka kontrastowego. Został zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

– Badania wykonane nowym tomografem są dokładniejsze i szybsze. System zapewnia niskie zużycie energii, niewielką dawkę promieniowania oraz możliwość wykonywania skanów bez konieczności wstrzykiwania dużej ilości środka kontrastowego
– mówi dr Marcin Trzepaczyński, kierownik Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

64-rzędowy aparat doskonale sprawdza się w diagnozowaniu schorzeń kardiologicznych czy neurologicznych. Potwierdza to dr Tomasz Pieniążek, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym: – To podstawowe narzędzie diagnostyczne dla neurologa. Jest tym, czym EKG dla kardiologa. Możemy zdiagnozować nim większość jednostek chorobowych: udary czy guzy mózgu. W sytuacji, kiedy liczy się czas, sprzęt tej klasy bardzo ułatwia nam pracę. Badanie głowy trwa zaledwie ok 2-3 sekund.

Tomograf wyposażony jest w zestaw narzędzi umożliwiających obrazowanie serca i diagnostykę kardiologiczną. Możemy też wykonać TK tętnic płucnych, co pozwala zweryfikować rozpoznania zatorowości płucnej.

– Dzięki temu urządzeniu można określić wskaźnik calcium-score do badania zawartości wapnia w obrębie blaszek miażdżycowych tętnic wieńcowych. Daje też możliwość wykonania koronarografii TK, umożliwiającej ocenę drożności tętnic wieńcowych i rozpoznanie obecności blaszek miażdżycowych oraz stopnia zwężenia naczyń – mówi Zbigniew Królikowski, kierownik Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Tomograf sprawdza się również w diagnostyce naczyniowej, począwszy od naczyń głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn. Pomaga też w planowaniu zabiegów embolizacji tętniaków głowy, wykrywaniu tętniaków w obrębie aorty piersiowej i brzusznej, a także pozwala na określenie wielkości zwężeń w tętnicach. Badanie TK jest też podstawą do planowania zabiegów z użyciem stentgraftów. Dzięki nowemu systemowi pacjenci będą mogli mieć wykonywaną wirtualną bronchoskopię płuc (diagnostyka układu oddechowego) czy wirtualną kolonoskopię.

– Maszyna stwarza nam możliwość pełnej oceny stanu śluzówki jelita grubego z zastosowaniem narzędzi bardziej komfortowych dla pacjenta Przy klasycznym badaniu konieczne jest użycie kolonoskopu o długości ok. 70 cm. Natomiast Ingenuity Core pozwala na wykorzystanie 5-cio centymetrowego cewnika. Warto dodać, że tomograf pozwala na zastosowanie niższej dawki promieniowania przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu oraz oferuje znakomitą szybkość rekonstrukcji, co pozwala na szybką diagnozę – podkreśla dr Marcin Trzepaczyński.

Tomograf komputerowy kosztował ponad 2 mln złotych i został zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Inwestycja w zdrowie mieszkańców regionu jest jednym z priorytetów zarządu województwa.

– Cieszy nas rozwój i inwestycje w prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego placówkach medycznych, z korzyścią dla wielu mieszkańców całego regionu. W minionych trzech latach służba zdrowia była i nadal jest naszym priorytetem. W tym czasie zaangażowano ponad 170 mln. zł. w placówki lecznicze. Kolejne siedem milionów wsparło programy zdrowotne oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Nowy system stwarza możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje diagnostyczne. wraz ze wzrostem potrzeb placówki Umożliwia to doposażenie urządzenia w dodatkowe aplikacje kliniczne bez długotrwałego procesu demontażu, ponownego montażu, remontu i odbiorów technicznych. Zakupiony tomograf pozwala Szpitalowi na utrzymanie badań diagnostycznych na najwyższych poziomie przez kolejne lata.