Dąbrowa Górnicza w Metropolii

Dąbrowa Górnicza jest największym powierzchniowo miastem GZM i całego województwa. W Dąbrowie Górniczej mieści się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza (dawna Huta Katowice), Koksownia Przyjaźń, założona w 1834 Huta Bankowa, oraz huta szkła, należąca do koncernu Saint-Gobain.

Na terenie Dąbrowy Górniczej znajduje sie część Pustyni Błędowskiej – największego w Polsce pustynnego obszaru lotnych piasków (około 33 km²). Pustynia powstała w wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców, przez co poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. W połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, rozwijających się w tych rejonach od Średniowiecza, spowodowało to odsłonięcie ok. 150 km² piasków. Obecnie w obliczu postępującego zarastania pustyni podejmuje się karczowanie, mające na celu uchronienie tego unikalnego obszaru.

Video DRONART.PL, tekst GZM
Dąbrowa Górnicza jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!