Mikołów w Metropolii

Na terenie Mikołowa mieści się powołany w 2003 roku Śląski Ogród Botaniczny - największy w Polsce ogród botaniczny. Instytucja prowadzi badania naukowe, związane z ochroną przyrody, działalność dydaktyczną, edukacyjną, prozdrowotną i rekreacyjną. Ogród zajmuje się m.in. uprawą na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, a następnie przenosi je z warunków uprawy do właściwych im siedlisk.

W mikołowskiej Borowej Wsi znajduje się zabytkowy drewniany kościół św. Mikołaja z XVII wieku. Został przeniesiony w latach 1937–1939 z pobliskich Przyszowic w gminie Gierałtowice. Kościół został poświęcony w obecnym miejscu 16 grudnia 1939 roku, a parafię utworzono dopiero 1957 roku.

Video Andrzej Giel, tekst GZM
Mikołów jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!