Psary w Metropolii

Na przełomie XVIII i XIX w. na terenie gminy Psary we wsi Strzyżowice istniała jedna z pierwszych kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. W tym czasie na terenie Strzyżowic znajdowało się sześć kopalni węgla kamiennego: "Andrzej II", "Jan II", "Prywatna", "Strzyżowice", "Teodor" oraz "Tadeusz". Na terenie Strzyżowic znajdowały się też złoża kamienia wapiennego, które były eksploatowane przez cementownię "Grodziec" w Będzinie.

Największym bogactwem naturalnym gminy są lasy. W planach zagospodarowania gminy myśli się o powiększeniu ich powierzchni, jak również wprowadzeniu w teren zabudowy rekreacyjnej.

Video lumberjackstudio.pl, tekst GZM
Psary są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!