Będzin w Metropolii

Będzin należy do najstarszych miast Małopolski i województwa śląskiego. Jest historyczną stolicą regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Będzin był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, swój największy rozkwit przeżywał w epoce jagiellońskiej, dzięki licznym przywilejom królewskim, np. prawu składu soli z 1484 r. Obecnie miasto jest siedzibą władz powiatu będzińskiego. Pełni rolę ośrodka handlowego, finansowo-gospodarczego, administracyjnego i kulturalno-oświatowego regionu.

Będzin posiada jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków średniowiecznych Metropolii, jakim jest Zamek Królewski w Będzinie - kamienna warownia obronna wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego w systemie Orlich Gniazd. Zamek strzegł granicy Polski ze Śląskiem. Warownia obecny wygląd zawdzięcza przebudowie neogotyckiej z 1834 oraz pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym w latach 1952-56. Zamek posiadał w średniowieczu także dodatkową część otoczoną murem z bramą, której jednak nie odtworzono.

Video Rafał Zawiślak, tekst GZM
Będzin jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!