Zbrosławice w Metropolii

Gmina Zbrosławice jest drugą co do wielkości, po Rudzińcu, gminą wiejską w Metropolii. Mikroklimat na terenie gminy sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego i nerwowego. Funkcjonuje tu Sanatorium Rehabilitacyjne Neuropsychiatrii Kamieniec-Zbrosławice oraz ośrodek „Caritas”. Natomiast w gminnym sołectwie Karchowice znajduje się Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” wpisana na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W gminie znajduje się wiele interesujących pałaców wybudowanych w różnym okresie i stylach, m.in. położony w sołectwie Łubie XIX-wieczny pałac rodu Baildon - znanej śląskiej rodziny przemysłowców i posiadaczy ziemskich wywodzącej się ze Szkocji. Pierwszym przedstawicielem rodziny na Śląsku był John Baildon - inżynier i twórca nowoczesnego hutnictwa, budowniczy pierwszych pieców hutniczych na koks. Uczestniczył w budowie wielu hut na terenie dzisiejszej Metropolii, m.in. Huty Baildon w Katowicach. Klasycystyczny pałac w Łybiu wybudowany został jako siedziba rodowa, obecnie nie pełni jednak tej roli i mieści się w nim dom opieki społecznej.

Video Green Movie, tekst GZM
Zbrosławice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!