Chorzów w Metropolii

Na terenie Chorzowa znajduje się Park Śląski – jeden z największych parków miejskich w Europie. zajmujący powierzchnię 620 ha. Park nazywany jest zielonym płucami Górnego Śląska, a realizowana od 1951 roku inwestycja w 75% obejmowała zdewastowane tereny poprzemysłowe (hałdy, odpady pogórnicze, biedaszyby, zapadliska, bagna i wysypiska), a poza tym nieużytki rolnicze Chorzowa i Katowic. Park stanowi też rekreacyjne i kulturalne centrum Metropolii. Na jego terenie znajduje się m.in. Stadion, Śląski Ogród Zoologiczny, Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie.

Chociaż pierwotnie Park Śląski leżał tylko w części na terenie Chorzowa, obecnie znajduje się w całości w jego granicach. Stało się to w czasie budowy siąsadującego z parkiem katowickiego os. Tysiąclecia, gdy Katowice potrzebowały więcej gruntu na wykonanie inwestycji - wówczas zawarto porozumienie o wymianie terenów, w wyniku czego cały park znalazł się w Chorzowie. Park Śląski nie przynależy jednak do żadnej dzielnicy Chorzowa, co podkreśla jego ogólnoregionalny charakter.

Video COMTV.pl, tekst GZM
Chorzów jest częścią 2,3 milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!