Katowice w Metropolii

Katowice zachwycają tempem rozwoju. Początki Katowic sięgają XVI wieku, kiedy były ośrodkiem rolniczym i kuźniczym, a ich szybki rozwój został zapoczątkowany w połowie XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu i doprowadzeniem do miasta linii kolejowej. Prawa miejskie Katowice uzyskały bardzo późno, bo dopiero 11 września 1865 roku, po czym nastąpił gwałtowny rozwój. Pomogła w tym również zmiana granic na Górnym Śląsku, kiedy w 20-leciu międzywojennym włączono do Polski część Górnego Śląska wraz z Katowicami. Z uwagi na brak w tych granicach większego miasta jak Bytom czy Gliwice, wybrano położone blisko Polski dobrze skomunikowane Katowice na stolicę nowego województwa śląskiego.

W 2017 roku w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskiem to właśnie Katowice wskazano jako miasto, które ma koordynować poczynania wszystkich gmin, wyrażających chęć włączenia się do tworzonej metropolii. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Katowice, zorganizowanej w Sali Sejmu Śląskiego, jednogłośnie przyjęła ona wniosek o powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Video Robert Neumann, tekst GZM
Katowice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!