Kobiór w Metropolii

Kobiór jest wiejską gminą, w skład której wchodzi tylko jedna wioska, Kobiór właśnie. Jednak obszarowo nie jest wcale gminą małą. Wynika to z faktu, że az w 82% procentach jej teren stanowią lasy - Kobiór powstał w XV wieku na polanie w środku pszczyńskiej puszczy i gęste lasy otaczają wieś nadal. Podczas spisu powszechnego w 2002 Kobiór był miejscowością, w której najwięcej osób zadeklarowało narodowość śląską - 21,93%.

Na terenie gminy Kobiór w Promnicach, nieopodal Tychów, w pobliżu południowo-zachodniej części Jeziora Paprocańskiego znajduje się zabytkowy myśliwski pałac. Został on wzniesiony w latach 1760-1766 przez Promnitzów, ówczesnych właścicieli Księstwa Pszczyńskiego, z myślą o najznakomitszych gościach zapraszanych na polowania w Puszczy. Dzięki temu Kobiór odwiedzili m.in. król Prus Wilhelm I Friedrich Ludwig von Hohenzollern oraz cesarz Niemiec Wilhelm II. W 2003 roku w pałacu odbyło się spotkanie prezydentów Polski, Węgier, Słowacji i Czech.

Video Piotr Malecki, tekst GZM
Kobiór jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!