Tychy w Metropolii

Miasto Tychy do połowy XX wieku było wiejską gminą. W 1950 polski rząd specjalną uchwałą zadecydował o rozbudowie Tychów oraz nadał gminie ustrój miejski, włączając do niej sąsiednie miejscowości - Paprocany i Wilkowyje. Rozpoczęto budowę miasta Nowe Tychy, które spełniać miało rolę miasta-sypialni dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - dzisiejszej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Uzasadnieniem dla decyzji o budowie miasta Nowe Tychy był opracowany już w 1949 roku plan deglomeracji GOP. Zakładał on podział regionu na dwie strefy. Strefa „A” obejmowała centralną, zurbanizowaną część aglomeracji o dużym zagęszczeniu uciążliwych obiektów przemysłowych przemieszanych z zabudową mieszkalną. Rozwiązaniem występujących tam problemów miało być przeniesienie osiedli do strefy „B”, otaczającej strefę zurbanizowaną pierścieniem o szerokości 10–12 km. Nowe miasta i osiedla miały być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości przemysłu ciężkiego, lecz w odległości umożliwiającej dojazd do pracy w strefie centralnej. Za najkorzystniejsze uznano lokalizacje w rejonie Tychów, Tarnowskich Gór, Pyskowic oraz Ząbkowic, dzisiejszej dzielnicy Dąbrowy Górniczej.

Wybór Nowych Tychów jako pierwszego miasta-sypialni dla GOP nie był przypadkowy. Teren ten od każdej strony otaczają gęste lasy, będące pozostałością dawnej Puszczy Pszczyńskiej, a zarazem znajduje się on w bliskim sąsiedztwie stolicy województwa, Katowic. Pierwsze wybudowane osiedle mieszkaniowe Nowych Tychów zostało oznaczone literą „A”, natomiast następne według kolejnych liter alfabetu.

Tychy są również znane w całym kraju z popularnej marki piwa. Pierwsza wzmianka na temat Browaru Książęcego w Tychach pochodzi z 1629 roku. Był on własnością rodów panujących na ziemi pszczyńskiej. W 1897 w Tychach założono też drugi browar – Browar Obywatelski.

Video Robert Neumann, tekst GZM
Tychy są częścią 2,3 milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!