Lędziny w Metropolii

W Lędzinach znajduje się charakterystyczne wzgórze Klimont. W czasach przedchrześcijańskich Klimont zwany był „Górką Piorunową” i był miejscem kultu pogańskiego Peruna. Na jego szczycie miały się znajdować dwa kamienne posągi. Przypuszczalnie w XII w. ówczesny właściciel Lędzin, małopolski rycerz Jaksa z Miechowa ufundował drewniany kościół na wzgórzu. Prawdopodobnie na Klimoncie było kilka kościołów drewnianych, kolejno po sobie następujących.

W latach 1769–1772, na fundamentach ostatniego drewnianego kościoła na wzgórzu Klimont, wybudowano barokowy rzymskokatolicki kościół parafialny św. Klemensa. Co ciekawe, fundatorem kościoła był m.in. protestant Piotr Wehowski, długoletni zarządca folwarku w Lędzinach. Co jest jeszcze ciekawsze, wierunek tego kościoła wraz ze wzgórzem Klimont został przedstawiony w lędzińskim herbie.

Video Alik Pl, tekst GZM
Lędziny są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!