Mierzęcice w Metropolii

Na terenie gminy znajduje się Jezioro Przeczyckie, powstałe w 1963 roku jako zbiornik zaporowy na rzece Czarna Przemsza. Zbiornik oprócz znaczenia przeciwpowodziowego i przemysłowego (zaspokojenie potrzeb wodnych m.in. Elektrociepłowni w Będzinie), pełni również funkcję turystyczno-rekreacyjne. Ten atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo akwen jest wykorzystywany do uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa, narciarstwa wodnego i sportów motorowodnych. Podczas budowy tamy w Przeczycach odkryto ogromne prehistoryczne cmentarzysko z blisko tysiącem grobów kultury łużyckiej.

Na terenie gminy znajduje się część pasów startowych Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Lotnisko znajduje się na terenie dwóch gmin, Mierzęcice i Ożarowice, a zarazem na pograniczu dwóch powiatów, będzińskiego i tarnogórskiego. Lotnisko dysponuje jedną z najdłuższych dróg startowych dostępnych w Polsce. Powstało w czasie II wojny światowej, jako lotnisko zapasowe Luftwaffe. Po wojnie było wykorzystywane przez Wojsko Polskie, a od 1966 roku poza lotami wojskowymi odbywają się stąd regularne loty pasażerskie. Od 2000 roku lotnisko jest w pełni cywilne, stosując międzynarodową nazwę Katowice Airport.

Video Marcin Duda, tekst GZM
Mierzęcice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!