Bojszowy w Metropolii

W 1368 r. Bojszowy (wymienione jako Boyschow) zostały drogą wymiany przekazane przez Jana I Raciborskiego – księcia opawsko-raciborskiego rycerzowi Bierawie oraz jego małżonce Katarzynie, w zamian za wieś Leszczyny. W XV w. nastąpił trwały podział na Bojszowy Dolne i Górne. W 1765 r. w wyniku wojen śląskich Prus z Austrią miejscowość znalazła się w granicach państwa pruskiego, a w 1922 stały się częścią państwa polskiego.

64% terenu gminy stanowią użytki rolne, a 25% to lasy.

Video Marboy33, tekst GZM
Bojszowy są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!