Bobrowniki w Metropolii

Znaczne obszary gminy Bobrowniki to tereny leśne, stanowiące naturalną strefę izolacyjną dla zabudowy mieszkaniowej. Zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców gminy oraz mieszkańców okolicznych aglomeracji miejskich stanowi ośrodek rekreacji w Rogoźniku ze zbiornikami wodnymi i bazą noclegową oraz punktami gastronomicznymi. Na terenie gminy mieści się wiele obiektów schronów Obszaru Warownego Śląsk.

Na terenie Gminy zachowały się liczne zabytki, m.in. Kościół drewniany zbudowany w 1669 roku, odnowiony w 1857 roku i nastepnie rozbudowany w 1888 roku oraz dwukondygnacyjny dwór obronny, usytuowany na niewielkim płaskowyżu z końca XVI lub początku XVII w., parokrotnie przebudowywany.

Video videojanusz, tekst GZM
Bobrowniki są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!