Bytom w Metropolii

Bytom jest starszy od Krakowa - dokładnie 3 lata wcześniej nadano mu prawa miejskie. Początki Bytomia sięgają już XI w., gdy król Bolesław Chrobry na Wzgórzu Małgorzaty zbudował gród obronny. Od XII w. miasto jest siedzibą kasztelanii, rozwinąło się w ważny ośrodek handlowy, rzemieślniczy i górniczy (kopalnie ołowiu i srebra). W 1241 r. Bytom został zniszczony przez Tatarów, w roku 1254 odbudowany i lokowany na prawie magdeburskim.

Pod koniec XIII wieku miasto posiadało mury obronne z łamanego kamienia, z łupinowymi basztami. W XVI wieku fortyfikacje zostały wzmocnione wałem ziemnym. W skład fortyfikacji wchodził także nieistniejący zamek książęcy znajdujący się w miejscu obecnego placu Grunwaldzkiego. Rozkwit gospodarczy przypada na wiek XIV w związku z rozbudową górnictwa i hutnictwa oraz handlem Śląska z Polską.

Video Miasto Bytom, tekst GZM
Bytom jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!