Edukacja w Metropolii

Nowe standardy nauki studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku International Business, prowadzonym w całości w języku angielskim, szkolą się z obsługi systemów klasy ERP. Zajęcia praktyczne w oparciu o system SAP Business One wspiera firma Altab S.A. – Złoty Partner SAP.

Na jedynym tego typu kierunku w Polsce, przygotowującym przyszłych managerów do pracy w biznesowym środowisku wielokulturowym, studenci studiów stacjonarnych poznają narzędzia ułatwiające start w biznesie międzynarodowym. Wśród nich uczą się obsługi popularnego na całym świecie oprogramowania niemieckiego producenta: SAP Business One. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje przy tym z firmą Altab S.A. - Złotym Partnerem SAP i w ramach umowy uczelnia ma możliwość wykorzystywania licencji SAP Business One do celów dydaktycznych.

Sprawdzone rozwiązania dla biznesu

– Od kilku lat współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ponieważ wiemy, jak ważne jest, aby przyszła kadra zarządzająca, już na etapie nauki, zdobywała praktyczne umiejętności i doświadczenie. Praca na systemie SAP Business One, jednym z najlepszych systemów klasy ERP do zarządzania w sektorze średnich firm, ma im to ułatwić – podkreśla Paweł Matejko, Prezes Zarządu Altab S.A.

– SAP Business One to finanse i księgowość, zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, zaopatrzenie i automatyzacja procesów biznesowych, zapasy i dystrybucja, raportowanie i administracja w jednym miejscu. Studenci mogą zatem poznać wszystkie najważniejsze funkcje, które składają się na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem
– mówi Paweł Matejko.

Dla przyszłych managerów

– Rozpoczynamy kolejny rok współpracy z Altab, podobnie jak ubiegłym roku studenci naszej uczelni będą mogli korzystać z oprogramowania SAP Business One w ramach zajęć z przedmiotu Business Information System, prowadzonych w języku angielskim dla kierunku International Business.” – mówi prowadząca przedmiot Business Information Systems dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz z Katedry Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – „Studia na tym kierunku oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. Koncentrują się na aktualnych zjawiskach zachodzących w europejskiej i globalnej gospodarce, międzynarodowych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu oraz technologicznych trendach i narzędziach funkcjonujących w wielu organizacjach międzynarodowych – uzupełnia Paweł Matejko.

Cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia Business Information Systems na kierunku International Business (studia stacjonarne II stopnia) prowadzone są w języku angielskim, w małych grupach o charakterze międzynarodowym – część studentów to obcokrajowcy. Studia mają przygotować menedżerów do pracy w środowisku korporacyjnym i kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności.

O Uniwersytecie Ekonomicznym

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największa i najstarsza uczelnia tego typu na Śląsku. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną. Kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Na pięciu wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji (w Katowicach) oraz Biznesu, Finansów i Administracji (w Rybniku) studiuje około 10 tysięcy osób. Uczelnia konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji. Studenci korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. Uczelniana baza pracodawców obejmuje rocznie ok. 1500 ofert pracy i blisko 700 ofert praktyk.

W swojej 80-letniej tradycji Uczelnia wykształciła ponad 80 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów (co czwarty zajmuje stanowisko kierownicze). To właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wśród 5 publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, są w czołówce (2. miejsce) pod względem średniej szybkości podejmowania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (1,98 miesiąca). Średnio najszybciej podejmują też pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,59 miesiąca) wśród publicznych uczelni na Śląsku. Aż 60% absolwentów studiów II stopnia znajduje swoją pierwszą pracę od razu po uzyskaniu dyplomu. Jednocześnie absolwenci UE Katowice są jednymi z najlepiej zarabiających wśród uczelni wyższych na Śląsku (2. miejsce). Uczelnia szczyci się także najwyższym wskaźnikiem zatrudnialności swoich absolwentów wśród największych śląskich szkół wyższych. Aż 98% absolwentów po 5 latach od obrony to osoby aktywne zawodowo, a 63% z nich pracowało już w trakcie studiów.

Uczelnia umożliwia naukę i doskonalenie swoich umiejętności przez całe życie. W ofercie znajduje się szeroki wybór studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym doktoranckich, podyplomowych, a także dedykowane szkolenia i kursy językowe. Na Uniwersytecie studiować mogą także dzieci i młodzież dzięki specjalnym bezpłatnym programom edukacyjnym, takim jak: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy - EUD, Akademia Młodego Ekonomisty – AME oraz Ekonomia dla Liceum i Technikum - ELiT. Seniorzy mają z kolei możliwość aktywnie spędzać czas, kształcąc się na Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku (UETW).