Mysłowice w Metropolii

Miasto nazywane jest czasem „polskim Manchesterem”, ze względu na jego industrialny charakter i bogatą scenę rockową (podobnie jak w Manchesterze na przełomie lat 80. XX w. i 90. XX w.). Pochodzą stąd zespoły muzyczne: Myslovitz, Negatyw, Penny Lane, Lenny Valentino, Delons, Iowa Super Soccer, Korbowód, Milcz Serce, Mofoplan, Gutierez i ConBrio. W Mysłowicach odbywa się Festiwal Multimedialny Mediawave, a w latach 2006–2009 odbywał się także Off Festival (obecnie odbywa się w Katowicach). Od 2012 roku w Mysłowicach odbywa się również festiwal AlterFest.

Mysłowice położone są na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad rzeką Przemszą. Miasto leży w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich. Mysłowice leżą w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Wzdłuż granicy miasta płynie rzeka Przemsza i wpadająca do niej Czarna Przemsza, która w tej części Śląska stanowi granicę regionu z Małopolską. Przez miasto przepływa także potok Bolina oraz Rów Kosztowski. Mysłowice graniczą od zachodu z Katowicami, które w przeszłości należały do ziemi mysłowickiej.

Video level500ft, tekst GZM
Mysłowice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!