Pilchowice w Metropolii

Przez gminę Pilchowice wiedzie niezwykle malowniczo poprowadzona trasa byłej kolei wąskotorowej z Bytomia przez Gliwice do Raciborza. Prowadzony przez gminę odcinek został otwarty w 1899 roku, a na jej trasie znalazł się przystanek "Mysia Góra Osiedle" i cztery stacje kolejowe: "Nieborowice", "Pilchowice Bierawka", "Pilchowice", "Stanice Wąskotorowe". Do połowy lat 60. XX w. wąskotorówka była podstawowym środkiem transportu miejscowej ludności. Linia została zamknięta w 1992, a większość torów zlikwidowana. Pozostały nasypy kolejowe oraz wyraźny ślad w układzie zabudowań oraz ułożeniu pól i lasów. W gminie zachowane są też budynki stacji i infrastruktury kolejowej, częściowo przebudowane, spełniające obecnie funkcje mieszkalne lub magazynowe.

Dzisiaj po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci i obiekty z układem torowym w Rudach. Stacja kolejowa "Stanice Wąskotorowe" jest czynna w okresie wiosenno-jesiennym, a także okazjonalnie w zimie, za sprawą kursującej do niej kolejki turystycznej z Rud.

Video Metropolia GZM, tekst GZM
Pilchowice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!