Metropolia GZM

Poznaj Metropolię GZM, największe w Polsce i jedne z największych w Europie skupisk miejskich. Na Metropolię GZM składa się kilkadziesiąt gmin Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a zamieszkuje ją ponad 2,3 miliona osób.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest pierwszym w Polsce związkiem metropolitalnym. Metropolia położona jest w województwie śląskim na historycznej granicy Śląska i Małopolski na obszarze konurbacji katowickiej złożonej z przemysłowych miast oraz ciążących do nich gmin wiejskich. Metropolia została utworzona 1 lipca 2017 roku, a rozpoczęła formalną działalność z początkiem 2018 r. Starania o utworzenie metropolii w województwie śląskim trwały od początku XXI wieku, szczególnie poprzez 10-letnią działalność prowadzoną przez powołany w 2007 r. międzygminny Górnośląski Związek Metropolitalny.

Metropolia leży na trasie głównych szlaków krajowych i międzynarodowych zarówno drogowych, jak i kolejowych. Na północy Metropolii funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Metropolia jest ośrodkiem gospodarczym, będąc centrum handlowo-usługowym ze znacznym udziałem działalności produkcyjnej. Jest również ośrodkiem koncentracji specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickiej, kulturalnej, religijnej oraz sportowej.

Video OPEN group Film Production and more, Mapa InfoGZM


Metropolię GZM tworzy kilkadziesiąt gmin Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
- poznaj gminy Metropolii!