Pyskowice w Metropolii

W 1822 roku Pyskowice spotkało nieszczęście w postaci aż 11 pożarów, które doszczętnie zniszczyły miasto. W zgliszczach znalazła się połowa domów, ratusz, kościół, czteroletnia szkoła i spora część zabudowań gospodarczych. Plan odbudowy oparto na kształcie jaki Pyskowice miały w XIII wieku. Odbudowa się powiodła, dzięki czemu możemy dzisiaj oglądać bardzo dobrze utrwalony średniowieczny układ pyskowickiego Starego Miasta.

Na terenie nieczynnego kompleksu wagonowni i lokomotywowni przy stacji Pyskowice z inicjatywy miłośników kolei utworzono w 1998 roku skansen taboru kolejowego. W skansenie zachowano 26 lokomotyw parowych, 11 lokomotyw spalinowych, ponad 20 wagonów towarowych i osobowych. tendry, dźwig kolejowy oraz elektryczny zespół trakcyjny.

Video glajtman, tekst GZM
Pyskowice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!