Sosnowiec w Metropolii

Sosnowiec jest najludniejszym miastem Zagłębia Dąbrowskiego oraz, pomimo wywodzenia się nazwy regionu od Dąbrowy Górniczej, jego stolicą. Miasto rozrosło się na skutek rozwoju przemysłu ciężkiego oraz w wyniku korzystnych dla siebie decyzji politycznych. Najpierw w czasach zaborów poprowadzono przez nie główną linię kolejową z pruskiego Śląska do Cesarstwa Rosyjskiego, by ominąć austro-węgierskie Jaworzno. Następnie w okresie Polski Ludowej miasto mocno rozbudowywano jako przeciwwagę do Katowic i zaplecze mieszkalne dla dąbrowskiej huty.

Prawa miejskie uzyskał Sosnowiec bardzo późno, bo dopiero w 1902 roku. Ma on jednak o wiele dłuższą historię, dzięki czemu można w mieście znaleźć wiele interesujących zabytków, w tym najstarszy, jakim jest wielokrotnie przebudowywany zamek obronny z późnego Średniowiecza. Poza osiedlami robotniczymi z różnych okresów, charakterystycznymi dla obszarów przemysłowych, w Sosnowcu możemy spotkać sporo wystawnych pałaców z przełomu XIX i XX wieku, wybudowanych przez bogatych przemysłowców, a także wiele interesujących obiektów sakralnych, m.in. pozostała po zaborcach prawosławna cerkiew oraz unikatowy zabytkowy cmentarz wielowyznaniowy, podzielony na 4 części: katolicką, ewangelicką, prawosławną i żydowską.

Sosnowiec jest jednym z nielicznych miast, które rozrosły się powierzchniowo nie tylko wskutek włączenia w całości okolicznych mniejszych gmin, ale również części innych dużych miast - w połowie XX wieku Sosnowiec przejął część miasta Jaworzna (dzielnica Jęzor) oraz część miasta Szopienice (nowowybudowany tam Stadion Ludowy). Tym samym to małopolskie miasto, dzięki terenowi stadionu, znajduje się obecnie częściowo na Śląsku.

Video Robert Neumann, tekst GZM
Sosnowiec jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!