Sławków w Metropolii

Sławków jest miastem o średniowiecznym rodowodzie i chociaż nie posiada imponujących zabytków, to po jego układzie urbanistycznym, m.in. dużym kwadratowym rynku, widać, że był miastem o sporym znaczeniu. W Sławkowie znajdował się np. datowany na 1283 rok jeden z zamków obronnych biskupów krakowskich. Dziś widoczne są jedynie ruiny wieży mieszkalnej tego zamku, jednak w dobrym stanie jest inna równie stara sławkowska budowla - szczęśliwie ocalała austeria, czyli średniowieczna karczma o wysokim standardzie. Ten ciekawy drewniano-kamienny zabytek posiada charakterystyczne kolumnowe podcienia, które kiedyś miały prawie wszystkie budynki wokół sławkowskiego rynku.

Gmina Sławków w ostatniej reformie administracyjnej w 1999 roku został przydzielony do powiatu olkuskiego w województwie małopolskim, jednak w wyniku silnych związków z resztą miast Zagłębia Dąbrowskiego które ulokowano w województwie śląskim, po trzech latach przyłączono Sławków do powiatu będzińskiego, a tym samym do województwa śląskiego.

Wielkim gospodarczym atutem Sławkowa jest usytuowanie na jego obszarze końcowej stacji Linii Hutniczej Szerokotorowej z czterema terminalami przeładunkowymi. Tory te wybudowano na potrzeby ulokowanej w Dąbrowie Górniczej, przy granicy Sławkowa, Huty Katowice w celu niewymagającego przeładunku importu rudy żelaza i eksportu siarki z ówczesnym Związkiem Radzieckim. Dzięki temu Sławków jest najdalej na zachód wysuniętym miejscem w Europie, do którego sięga kolej szerokotorowa o prześwicie 1520 mm, dając również Metropolii dogodne połączenie kolejowe z Ukrainą, rosyjską koleją transsyberyjską oraz z Chinami.

Video KolejFilmy, tekst GZM
Sławków jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!