Wyry w Metropolii

Gmina Wyry obejmuje dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów - Wyry oraz Gostyń. W 1975 roku gmina została zlikwidowana, a jej obszar włączony do Tychów. Ponowne usamodzielnienie się Wyr nastąpiło w 1991 roku.

Na początku II wojny światowej, podczas ataku Niemiec na Polskę w rejonie Wyr rozegrała się niewielka bitwa obronna, zwana Bitwą Wyrską. Na pamiątkę tego wydarzenia organizowane są w gminie coroczne rekonstrukcje historyczne.

Video Grzegorz Myszor, tekst GZM
Wyry są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!