Wojkowice w Metropolii

Wojkowice Komorne były wsią biskupstwa krakowskiego w księstwie siewierskim. Jako wioska aż do końca 1954 r. należały do gminy Bobrowniki. Usamodzielniły się w 1955 roku, a w 1962 otrzymały prawa miejskie pod nazwą Wojkowice. W lutym 1977 r. Wojkowice włączono do Będzina, następnie wróciły do statusu samodzielnego miasta w 1992 r.

W gminie znajdują się zabudowania nieczynnej kopalni węgla kamiennego "Jowisz". Pomysłodawcami utworzenia tej kopalni byli właściciele największych łódzkich zakładów włókienniczych. Dzięki kopalni zakłady zaopatrywane byłyby w węgiel bez konieczności ich kupowania. W 1907 roku rozpoczęto drążenie pierwszych szybów "Karol" i "Edward", a w 1918 roku wydobyto 150 tys. ton węgla, dzięki czemu kopalnia była ówczesnym liderem w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Ostatnią tonę węgla wydobyto w 2000 roku, a sześć lat później kopalnia została zlikwidowana.

Video View, tekst GZM
Wojkowice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!