Zabrze w Metropolii

W 1905 roku z połączenia Starego Zabrza, Małego Zabrza i Doroty powstała jedna gmina wiejska Zabrze. Już na starcie gmina liczyła 54 228 mieszkańców i była największą wsią ówczesnej Europy. Prawa miejskie nadano Zabrzu dopiero w 1922 roku.

W okresie 1922–1939 teren dzisiejszego miasta był przedzielony granicą państwową. W wyniku plebiscytu i powstań nastąpił podział regionu - Kończyce, Pawłów i Makoszowy przydzielono Polsce, a pozostałe gminy pozostały w Niemczech.

W Zabrzu znajduje się wiele zabytkowych obiektów, głównie z przełomu XIX i XX wieku, takich jak kamienice mieszczańskie, osiedla robotnicze, budynki sakralne oraz obiekty poprzemysłowe, m.in. imponujące wieże ciśnień, kopalniane wieże wyciągowe oraz dwie zabytkowe kopalnie "Luiza" i "Guido".

Video Robert Neumann, tekst GZM
Zabrze jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!