Video w Metropolii

„Złote Jabłko…”, czyli krótka opowieść o długiej historii Górnego Śląska

Ślązacy nie mieli lekko... Służba w Wehrmachcie, wywózki do Buchenwaldu i Auschwitz, deportacje do ZSRR w ramach reparacji pojałtańskich, zamykanie w obozach właśnie opuszczonych przez Niemców, odmawianie przyznania obywatelstwa, zakaz mówienia po śląsku, przymusowa zmiana imion i nazwisk, systemowe pozbawianie prawa do awansu w PRL.

Zobacz film

„Złote Jabłko…” to film poświęcony historii Górnego Śląska, który przez ponad tysiąc lat pozostawał ziemią pogranicza podporządkowywaną kolejnym zdobywcom – Wielkim Morawom, Przemyślidom, państwu Mieszka I, królom Czech, Habsburgom, Królestwu Prus i Rzeszy Niemieckiej, by po sześciuset latach, dzięki niezwykłej determinacji, odwadze i marzeniom Górnoślązaków, połączyć się z Polską.

Ale ten film to też opowieść o zupełnie nieznanych i niezrozumiałych z punktu widzenia Polaków (ze względu na odmienną pamięć historyczną) losach Górnoślązaków będących narzędziem w rękach wielkiej polityki europejskiej – wojnach w ramach armii pruskiej, czy niemieckiej, służbie w Wehrmachcie, ale też wywózkach do Buchenwaldu i Auschwitz, przymusowych wpisach na Niemiecką Listę Narodowościową (volkslistę), deportacjach do ZSRR w ramach reparacji pojałtańskich, zamykaniu w obozach właśnie opuszczonych przez załogi niemieckie, warunkowemu przyznawaniu tymczasowego obywatelstwa, czy pozbawianiu prawa do awansu.

Film opowiada też o historii niezwykłej kariery gospodarczej Górnego Śląska wyrastającego na przełomie XIX i XX wieku na jedno z najistotniejszych centrów przemysłowych Europy, które Żeromski nazywa „futurystyczną ziemią”. To także miejsce największych karier finansowych ówczesnych czasów, ale też zaplecze budowy polskiej floty i gospodarki morskiej oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, przemysłowa podpora działań wojennych III Rzeszy, źródło politycznych sukcesów ekipy Edwarda Gierka, ale także miejsce gehenny tysięcy górnośląskich rodzin zmuszonych do życia w ekstremalnie skażonym środowisku.

Film „Złote Jabłko…” jest próbą możliwie lapidarnej opowieści o skomplikowanej, trudnej i nieznanej, a często, w zależności od kierunku politycznych wiatrów, gorliwie pomijanej historii Górnego Śląska.
Osnową konstrukcji filmu jest syntetyczna, ale barwna, dynamiczna i zasadniczo ujęta w porządku chronologicznym historia Górnego Śląska. W warstwie wizualnej film ma strukturę mozaikową, którą tworzą:
- sceny aktorskie
– rekonstrukcje wydarzeń historycznych
– filmowe materiały archiwalne
– fotograficzne materiały archiwalne
– materiały z obiektów historycznych i zbiorów muzealnych
– materiały plenerowe
- materiały animowane

Nad warstwą historyczną filmu sprawuje pieczę profesor Ryszard Kaczmarek, jeden z najwybitniejszych znawców historii Górnego Śląska, autor naukowych publikacji polskich i zagranicznych.

Planowana premiera telewizyjna: 2023
Scenariusz i reżyseria: Janusz Kujałowicz
Producent Filmu: KAS FILM, www.kasfilm.pl
Koproducent: Katowice Miasto Ogrodów
Partner Filmu: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Facebook: https://www.facebook.com/FilmZloteJablko
Instagram: zlote_jablko_film
Email: zlotejablko_film@gmail.com

221212