Transport w Metropolii

Wzmożone kontrole ciężarówek na autostradach A4 i A1

Ponad 650 ciężarówek skontrolowały w ostatnich dniach patrole Inspekcji Transportu Drogowego m.in. na autostradach A1 i A4. Działania zakończyły się 2 mandatami karnymi i wszczęciem 12 postępowań administracyjnych.

Zobacz film

Inspektorzy sprawdzali przede wszystkim czas pracy i trzeźwość kierowców, a także stan techniczny pojazdów oraz dokumenty przewozowe i uprawniające do kierowania samochodami ciężarowymi. Szczególną uwagę zwracali również na prawidłowe działanie tachografów.

Śląscy inspektorzy w ostatnich dwóch dniach skontrolowali ponad 500 ciężarówek na autostradach A1, A4 oraz krajowej „jedynce” i punktach granicznych w Cieszynie i Zwardoniu. Podczas kontroli jednego z kierowców ciężarówek na autostradzie A1 ujawnili tylko jedno naruszenie. Z informacji zawartej w prawie jazdy sprawdzanego kierowcy wynikało, że upłynął termin na odnowienie szkolenia okresowego. Szofer nie posiadał innego dokumentu potwierdzającego odbycie takiego kursu.

Wszyscy skontrolowani kierowcy ciężarówek na pomorskich i śląskich drogach byli trzeźwi. Inspektorzy nie stwierdzili też przypadków zabronionej ingerencji w tachograf, które umożliwiałyby kierowcom fałszowanie rzeczywistego czasu pracy.

2019-05-13