Wydarzenie w Metropolii

Sklepy w Europie Centralnej zostaną otwarte od poniedziałku

Od najbliższego poniedziałku, 4 maja, w Europie Centralnej zostaną ponownie otwarte lokale handlowe. Sprzedaż odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich środków ostrożności i przy zachowaniu obowiązującego rygoru sanitarnego.

Zobacz film

Europa Centralna wdrożyła już wymagane procedury i jest przygotowana do realizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o częściowym zniesieniu wprowadzonych wcześniej restrykcji. Od 4 maja klienci będą mogli robić zakupy w dostępnych w Europie Centralnej lokalach handlowych.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na 15 m2 galerii może przebywać tylko jedna osoba. Centrum będzie zatem kontrolować liczbę klientów wchodzących na teren obiektu. Ten sam przepis dotyczy również lokali handlowych. Przy wejściu do poszczególnych sklepów pojawi się szczegółowa informacja o tym, ile osób może równocześnie przebywać w środku. Europa Centralna ma jednak na tyle dużą powierzchnię, że jej przepustowość powinna utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Tak znaczący metraż oraz część sklepów zlokalizowana w parku handlowym z bezpośrednim wejściem z parkingu ułatwią również realizację wszystkich wymaganych rygorów ochrony zdrowia, dając klientom duże poczucie bezpieczeństwa.

Specjalne procedury bezpieczeństwa:


  • Utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 m pomiędzy klientami Europy Centralnej
  • Obowiązek zasłaniania ust i nosa
  • Zapewnienie możliwości zakupu maseczek – apteka Super-Pharm
  • Utrzymanie maksymalnej liczby osób mogącej przebywać w obszarze danego lokalu handlowego – 1 osoba na 15 m2
  • Wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki)
  • Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym – znajdą je Państwo przed wejściem to toalet
  • Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną (o ile nie są wyłączone przepisami prawa)
  • Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych)
  • Wprowadzenie odpowiednich procedur dla personelu w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach etc.
  • Ograniczenia dotyczące parkingu, strefy gastronomicznej oraz toalet i inne wskazane przez Ministerstwo wytyczne


Wszystkie obowiązujące zasady korzystania z centrum będą klientom na bieżąco komunikowane i konsekwentnie egzekwowane. Na pasażach Europy Centralnej zostaną wyznaczone specjalne strefy poruszania się. Poziome znaki będą regulować ruch komunikacyjny tak, by między klientami był zachowany wymagany dystans, a mijanie odbywało się bezkolizyjnie. Rekomendowane jest parkowanie samochodów na co drugim miejscu parkingowym. To zminimalizuje ryzyko bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Europa Centralna posiada bardzo duży parking na 2 300 samochodów, co stanowi dodatkowe udogodnienie dla klientów.


Regularna dezynfekcja galerii


Wszystkie powierzchnie i elementy wspólne, narażone na częsty dotyk klientów, będą regularnie dezynfekowane. Podczas zakupów zalecane są również płatności bezgotówkowe. Na terenie centrum obowiązywać będzie bezwzględny nakaz noszenia maseczek. Będą one również możliwe do zakupienia w Super-Pharm oraz maseczkomacie. Centrum udostępni bezpłatnie płyny dezynfekujące do rąk.

„Jesteśmy przygotowani do ponownego otwarcia sklepów. Zadbaliśmy o wszystkie środki bezpieczeństwa. Zwracamy się jednak z prośbą do wszystkich odwiedzających Europę Centralną – potrzebna jest obopólna dyscyplina. Obowiązkowe noszenie maseczek i rękawiczek, a także stosowanie się do obowiązujących w centrum restrykcji sanitarnych sprawi, że zapewnimy bezpieczeństwo sobie, jak i wszystkim osobom przebywającym na terenie centrum. Zadbajmy o zdrowy powrót do wspólnych zakupów” – powiedziała Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Europy Centralnej.

Od 4 maja Europa Centralna będzie czynna w godz. 10-19. Do nowych godzin otwarcia centrum został dopasowany także rozkład jazdy autobusu dojeżdżającego do EC. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Warto podkreślić, że nie można jeszcze korzystać ze stacjonarnej oferty gastronomicznej, jednak u części najemców będzie możliwe zamówienie jedzenia na wynos. Niedostępne dla klientów pozostaną nadal plac zabaw oraz park trampolin „House of Air”. Otwarcie tego typu działalności jest planowane przez państwowe służby w kolejnym etapie odmrażania polskiej gospodarki. 200430