Galeria w Metropolii

Historia Politechniki Śląskiej na murach gliwickiego kampusu

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej mur tuż przy Placu Krakowskim w Gliwicach ozdobiły fotografie prezentujące uczelnię w dwóch perspektywach czasowych. Przeszłość przeplata się z teraźniejszością, pozwalając przechodniom poznać wybrane momenty z ponad 75-letniej historii gliwickiej politechniki.

Zobacz film

Tradycja i potencjał dwóch odmiennych kulturowo, ale bogatych w doświadczenia, wartościowe wzorce i dorobek kulturowy regionów – Kresów Wschodnich i Górnego Śląska – łączą się w murach Politechniki Śląskiej. To tutaj swoją dydaktyczną i badawczą misję kontynuowali profesorowie przedwojennej Politechniki Lwowskiej.

To na Politechnice Śląskiej wiedzę i kompetencje od pokoleń zdobywa wielu młodych ludzi. To tutaj trwają prace badawcze nad najbardziej naglącymi zagadnieniami z otoczenia społeczno-gospodarczego lub obserwowanymi w społeczeństwie, tak jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Politechnikę Śląską można poznawać teraz także dzięki zdjęciom przy ul. Akademickiej w Gliwicach. Galeria wielkoformatowych zdjęć ukazuje początki, rozwój i współczesność jedynej uczelni badawczej na Śląsku.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

— Murale to jeden z elementów refleksji na 75-lecie Politechniki Śląskiej, które świętujemy. Epidemia SARS-CoV-2 spowodowała, że nie mogliśmy przeprowadzić uroczystości tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Zależało nam, by mimo utrudnień pokazać społeczeństwu, jak Politechnika rozwijała się na przestrzeni lat. Mieszczące się przy ul. Akademickiej murale, stanowią symbol otwarcia Uczelni na społeczeństwo. Mają przyciągnąć uwagę przechodniów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia murali i zapoznania się z prezentowanymi na nich scenami z życia Uczelni. Zobaczyć można zarówno te pierwsze kroki, które czynili profesorowie lwowscy, wkraczając na teren przyszłej Politechniki, jak i samolot, który symbolizuje ostatnie osiągnięcia Uczelni w zakresie rozwoju kształcenia i technologii — wyjaśnia profesor A. Mężyk.

Kompozycja każdego z obrazów składa się z warstwy wizualnej i tekstowej. Krótkie opisy towarzyszące poszczególnym obrazom stanowią komentarz do przedstawianych scen i osadzają fotografię na osi czasu. Kompozycje zaprojektował dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie informacji o Politechnice Śląskiej w przestrzeni miejskiej, symbolizuje jej otwartość na świat i stanowi element obchodów 75. urodzin Uczelni.

Wszyscy zainteresowani historią Politechniki Śląskiej mogą zapoznać się z nią również za pośrednictwem Internetu, na stronie 75lat.polsl.pl. Powstał także jubileuszowy album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition”, na którego łamach zamieszczono teksty i zdjęcia dotyczące wielu aspektów funkcjonowania Uczelni. Publikację będzie można wkrótce nabyć w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej. 201112