Łaziska Górne w Metropolii

Pierwsza wzmianka o „villa Lasiszka” pochodzi z 1287 r., kiedy to właścicielem tych ziem był rycerz Borko z Łazisk. Do XVIII w. ludność trudniła się rolnictwem, choć już w XVII w. powstała huta szkła. Złoża węgla odkryto w 1779 r. W latach 1834-1858 funkcjonowało na tym terenie 12 kopalń. W II połowie XIX w. do wsi dotarła industrializacja - otwarto hutę oraz połączenia kolejowe. W latach 30. XX wieku uruchomiono połączenie autobusowe z Katowicami przez Mikołów.

W Łaziskach Górnych na terenie starej rozdzielni Elektrowni Łaziska znajduje się Muzeum Energetyki. Placówka gromadzi urządzenia, dokumenty i zdjęcia związane z wytwarzaniem, przesyłem i zastosowaniem energii elektrycznej. Udostępnia zwiedzającym eksponaty obrazujące historię przemysłu energetycznego. Na specjalne zainteresowanie zasługuje 200-watowa żarówka wykonana w technologii Thomasa Edisona i Josepha Wilsona Swana. Ta wiekowa żarówka zapalana jest tylko raz w roku, w święto Trzech Króli w czasie tzw. Święta Światła.

Video szymcar, tekst GZM
Łaziska Górne są częścią 2,3 milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!