Siemianowice Śląskie w Metropolii

W momencie nadania Siemianowicom praw miejskich, w 1932 roku, ta licząca wtedy 43 tys. mieszkańców gmina była ewenementem w skali całej Europy - uchodziła za największą wieś na kontynencie. Pod koniec XVIII wieku zaczął się na terenie wsi rozwijać przemysł górniczy. Przełomowym momentem w dziejach Siemianowic była decyzja hrabiego Łazarza III Henckel von Donnersmarcka, tytularnego wolnego pana stanowego na ziemi bytomskiej, o uczynieniu tutejszego pałacu swoją siedzibą. Zainicjował on intensywny rozwój przemysłu, który kontynuowali kolejni spadkobiercy. Na przełomie XIX i XX wieku wieś Siemianowice charakteryzowała się już intensywnie rozwiniętą zabudową miejską.

W Siemianowicach Śląskich znajduje się powszechnie znana, najnowocześniejsza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie klinika leczenia oparzeń - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela. Klinika powstała w zabytkowym budynku szpitala Spółki Brackiej, tuż obok Szpitala Miejskiego. Równie znane są zlokalizowane w mieście Wojskowe Zakłady Mechaniczne (obecnie Rosomak S.A.), zajmujące się produkcją transporterów opancerzonych, początkowo, od 1952 roku, remontem i modernizacją czołgów, a obecnie własną produkcją transporterów wojskowych Rosomak.

Video SkyProVideo, tekst GZM
Siemianowice Śląskie są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!