Siewierz w Metropolii

Dużą ciekawostką jest, że małopolski Siewierz od roku 1312 z przerwami aż do 1807 był siedzibą niepodległego Księstwa Siewierskiego, niezależnego od Rzeczypospolitej, swoimi granicami częściowo pokrywające się z regionem Zagłębia Dąbrowskiego. Księstwo miało własną gospodarkę, skarb, wojsko oraz surowe prawa z przywilejem katowskim włącznie, co odzwierciedla powiedzenie "Kradnij, zabijaj, ale Siewierz omijaj". W końcowym okresie księstwo było własnością kolejnych biskupów krakowskich, a ostatni z nich używał tytułu księcia siewierskiego jeszcze w XX wieku.

Obecny Siewierz jest jednym z mniejszych miast Metropolii. O średniowiecznym rodowodzie gminy świadczy układ urbanistyczny rynku oraz kilka znaczących zabytków, w tym dwa barokowe kościoły z XVI-XVIII wieku, spore ruiny gotyckiego zamku książąt śląskich, a następnie książęcych biskupów krakowskich, powstałego w XIV wieku, a nawet bardzo stary romański kościół z 1144 roku.

Siewierz jest współcześnie jednym z punktów ruchu turystycznego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - na terenie gminy znajduje się duża atrakcja wypoczynkowa, jaka jest Zalew Przeczycko-Siewierski, zwany też Jeziorem Przeczyckim. Co warte jest również odnotowania, Siewierz jest bogaty w produkty regionalne. Ma ich aż siedem: żurek siewierski, żołądki z gęsi po siewiersku, wątróbki gęsie po siewiersku, siewierska gęś pieczona, siewierska kaczka pieczona, smalec gęsi oraz borówka siewierska.

Video Polatajmy, tekst GZM
Siewierz jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!