Rudziniec w Metropolii

Rudziniec należy do gmin bogatych w zabytki. Są tu m.in. trzy wielkie pałace. Największy i najlepiej zachowany z nich Pałac Ballestremów w Pławniowicach wraz z parkiem zbudowany został w latach 1882-1885, pałac w Rudzińcu w 1840 r., a najstarszy i niestety w najgorszym stanie pałac w Bycinie powstał w roku 1700 roku. W gminie znajduje się też kilka średniowiecznych drewnianych kościołów - w Bojszowie, Poniszowicach, Łączy i nieco późniejszy w Rudzińcu. Najstarszy z kościołów, z 1376 roku w Chechle, spłonął w 1949 r. od uderzenia pioruna.

Na terenie dawnych wyrobisk piaskowych obok powstałego w 1938 r. w Pyskowicach Dzierżna Małego utworzono w gminie dwa jeziora - w roku 1966 Dzierżno Duże, a w 1970 Pławniowice. Jeziora poza znaczeniem przyrodniczym i krajobrazowym pełnią funkcję zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców pobliskich miejscowości metropolii, m.in. Gliwic, Zabrza, Bytomia i Rudy Śląskiej - szczególnie najczystsze jezioro Pławniowice, które jest ogólnodostępnym miejscem rekreacyjnym ze strzeżoną plażą oraz punktami gastronomicznymi.

Video AEROSNAP.pl, tekst GZM
Rudziniec jest częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!