Tarnowskie Góry w Metropolii

Z powstaniem Tarnowskich Gór nierozerwalnie wiążą się dwa dokumenty wydane przez śląskich książąt Jana II Dobrego i Jerzego Pobożnego. Pierwszy z nich, Ordunek Dolny (czes. Důlní řád), wydany w Bytomiu w 1526 roku był aktem wolności górniczej, umożliwiającym rozwój górnictwa na tym obszarze. Drugi dokument, wydany dwa lata później w Opolu, Ordunek Górny (czes. Horní řád), był przywilejem gwareckim, regulującym warunki pracy i płacy w kopalniach srebra i ołowiu, nazywany również pierwszym w historii kodeksem prawa pracy. W zamian za przywileje dla miast i gwarków, książęta otrzymywali część zysków z kopalni.

W połowie XVI w. Tarnowskie Góry były największym na Górnym Śląsku ośrodkiem wydobycia kruszcu. Ciekawostką jest, że w dzisiejszej dzielnicy miasta Strzybnicy uruchomiono pierwszą na kontynencie europejskim, a drugą na świecie, sprowadzoną z Anglii maszynę parową do odwadniania wyrobisk górniczych. Innym wartym odnotowania faktem jest pierwsza tzw. pielgrzymka "ślubowana", czyli taka kiedy cała miejscowość podejmuje zobowiązanie corocznej pielgrzymki. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, która ustąpiła po procesji błagalnej do Piekar Śląskich. Na pamiątkę tego zdarzenia tarnogórzanie zobowiązali się udawać corocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dzisiaj i rozpoczęła też niezwykle popularne pielgrzymki piekarskie również z innych miejscowości.

Video Tarnowskie Góry, tekst GZM
Tarnowskie Góry są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!