Świętochłowice w Metropolii

Świętochłowice należą do najgęściej zaludnionych miejscowości w Polsce i w całej Europie. Chociaż miasto zamieszkuje tylko ok. 50 tys. osób, to na 1 km2 przypada prawie 4 tys. osób, czyli podobnie jak np. w drugim co do ludności mieście Unii Europejskiej, Berlinie. Sytuacja taka wynika z bardzo niewielkiej powierzchni Świętochłowic (ledwie 13,31 km2) i otoczenia ich przez inne gęsto zaludnione miasta - Bytom, Chorzów i Rudę Śląską.

Pomimo wielkiego zaludnienia i zwartej miejskiej zabudowy Świętochłowice były aż do 1947 roku gmina wiejską. Poszukiwania węgla na tym terenie rozpoczęły się z początkiem lat 20. XIX wieku, a w 1825 r. uruchomiono pierwsza kopalnię „Król Saul”. Od tego momentu rozpoczął się intensywny rozwój miejscowości. Przemysłowa przeszłość miasta pozostawiła po sobie szereg cennych zabytków industrialnych jak wielkie szyby górnicze i wieże ciśnień z przełomu XIX i XX wieku.

Video VBM, tekst GZM
Świętochłowice są częścią 2,3-milionowej Metropolii
- poznaj całą Metropolię!