Wydarzenie w Metropolii

Policja przestrzega uchodźców przed handlarzami ludźmi

Siemianowicki profilaktyk rozpoczął cykl spotkań z osobami, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w mieście. Niestety zdarza się, że bezbronność uchodźców i sytuacja, w której się znaleźli, są wykorzystywane przez przestępców.

Zobacz film

Policyjny profilaktyk spotkał się z uchodźcami przebywającymi na terenie hali MOSiR Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, która została przekształcona w punkt noclegowo-wytchnieniowy. Osoby, które uciekły przed wojną, znalazły tam schronienie i całodobową opiekę. Pomimo krzywd, których doznały, ciągle czyhają na nie niebezpieczeństwa, przede wszystkim te związane z handlem ludźmi.

Przestępcy pod pozorem oferowania pomocy, próbują zdobyć zaufanie obywateli Ukrainy, a w rzeczywistości zajmują się handlem ludźmi. I właśnie przed tym niebezpiecznym zjawiskiem chciał przestrzec uchodźców mundurowy.

Policjant przekazał im cenne rady i wskazówki, jak nie paść ofiarą tego przestępstwa oraz omówił inne zagrożenia. Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotki informacyjne, również po ukraińsku, z których może się dowiedzieć, gdzie uzyskać pomoc. Funkcjonariusz policji zaapelował do uchodźców z Ukrainy o szczególną ostrożność przy okazji udostępniania przez nich swoich dokumentów tożsamości innym osobom.

W spotkaniu uczestniczył również wolontariusz znający język ukraiński, który tłumaczył przekazywane przez policjanta informacje. Uchodźcy otrzymali także ulotki informacyjne w ramach kampanii "Mamo! Tato! Tutaj jestem". 220328