Nowe w Metropolii

Policyjna kontrola „relacji” pomiędzy pieszymi i kierowcami

Bieruńscy policjanci przeprowadzili na popularnej w Metropolii drodze krajowej 44 akcję ze specjalistycznym pojazdem rejestrującym wykroczenia - ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). Kontrolowano okolice przejść dla pieszych.

Zobacz film

Policjanci monitorowali skrzyżowania oraz oznakowane przejścia dla pieszych na granicy Bierunia i Tychów, skupiając się przede wszystkim wzajemnych relacjach pomiędzy pieszymi i kierowcami. Stróże prawa zwracali uwagę na to, czy w tych miejscach uczestnicy ruchu przestrzegają obowiązujących przepisów.

Ruchome Stanowisko Dowodzenia, czyli specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia, wspomagał w czwartek pracę policjantów z bieruńskiej drogówki. Działania prowadzone były w celu zmniejszenia liczby wypadków w najbardziej niebezpiecznych i zagrożonych miejscach na terenie naszego powiatu. Były to również działania profilaktyczne, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Policjanci zwracali uwagę na najczęściej popełnianie wykroczenia w relacji kierowcy-piesi. Do najczęstszych przewinień należą: nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Dla osób popełniających wykroczenia drogowe nie było taryfy ulgowej.

Łącznie bieruńscy mundurowi odnotowali 20 wykroczeń w ruchu drogowym, których sprawcami byli kierujący samochodami. Najwięcej, bo 8 wykroczeń to wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim, natomiast 12 kierujących przekroczyło prędkość w rejonie przejść dla pieszych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od 17 września 2022 roku nowym taryfikatorem, kary za wykroczenia drogowe wynoszą:

● za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł / recydywa: 3000 zł;
● za złamanie zakazu wyprzedzania – 1000 zł / recydywa: 2000 zł;
● za wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1500 zł / recydywa: 3000 zł;
● za niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego – 1500 zł / recydywa: 3000 zł;
● za omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł / recydywa: 3000 zł. 240708