Transport w Metropolii

Metropolia kupuje paliwo wodorowe. Pierwsze autobusy pojadą za rok

Metropolia ogłosiła przetarg na zakup paliwa wodorowego. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę do 1435 ton paliwa wodorowego. Ten rodzaj paliwa będzie stosowany w autobusach napędzanych wodorem, które już w przyszłym roku mają wozić pasażerów.

Zobacz film

Zakup paliwa jest elementem projektu realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Ma on na celu upowszechnianie wodoru jako paliwa dla komunikacji miejskiej. Jest to zarazem element wdrażania strategii bezemisyjnego transportu publicznego.

Obecnie Metropolia prowadzi postępowanie przetargowe na zakup autobusów napędzanych wodorem. Zamówienie podstawowe obejmuje 20 autobusów. Dodatkowo, w prawie opcji, możliwy będzie zakup kolejnych 10 sztuk.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 110 milionów złotych. 81 milionów pochodzi z dotacji udzielonej Metropolii przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pojazdy będą użyczone przewoźnikom PKM Tychy, PKM Katowice i PKM Świerklaniec.

Pierwsze autobusy napędzane wodorem powinny trafić do GZM już w pierwszej połowie 2024 roku.

Niedawno przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Tychach oraz Świerklańcu podpisały umowy dofinansowania budowy stacji tankowania wodorem. Na realizację tych inwestycji NFOŚiGW przeznaczył 10 mln zł.

Zamówienie podstawowe ma być realizowane przez 5 lat od odbioru pierwszych tego typu autobusów, a paliwo wodorowe ma trafić do przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Katowicach, Tychach oraz Świerklańcu.

W przypadku przedsiębiorstw w Tychach oraz w Świerklańcu zamówienie obejmuje wyłącznie dostawy paliwa wodorowego. PKM-y wybudują bowiem własne stacje tankowania wodorem. Przypomnijmy, że 1 marca podpisały one umowy dofinansowania z budżetu NFOŚiGW na realizację tych inwestycji.

W przypadku PKM Katowice przyszły dostawca musi udostępnić własną stację tankowania wodorem na potrzeby taboru autobusów z ogniwami paliwowymi.

Dłuższe dystanse na jednym doładowaniuCzas tankowania autobusów zasilanych wodorem wynosi ok. 20 minut. Na jednym ładowaniu (ok. 30 kg wodoru) mogą przejechać od 350 do 400 km.

Dla porównania autobus elektryczny po ładowaniu, które trwa kilka godzin może przejechać od 170 do 190 km.

W praktyce autobusy wodorowe mogą przebywać dłuższe trasy i nie wymagają rozbudowanej sieci stacji tankowania. 230314