Inwestycja w Metropolii

Mikołów na mapie inwestycji Grupy Murapol

Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego prowadzonej działalności, podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni ok. 1,77 ha przy ul. Skalnej w Mikołowie. Na zakontraktowanym terenie Murapol zamierza zrealizować swój pierwszy projekt nieruchomościowy w tej lokalizacji, w ramach którego powstanie ok. 151 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 6,5 tys. mkw. Ponadto do dyspozycji mieszkańców zostanie postawionych 228 miejsc postojowych. Transakcja opiewa na kwotę 1,4 mln zł netto.

Podpisana umowa jest następstwem wygranego w lipcu br. przez Grupę Murapol przetargu ogłoszonego przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Ostateczna umowy przenosząca własność użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie podpisana po spełnieniu się warunków zawieszających, co ma nastąpić do 31 grudnia 2017 roku, oraz nieskorzystaniu przez Prezydenta Miasta Mikołowa z prawa pierwokupu do tego terenu.

– Od kilku lat konsekwentnie rozwijamy działalność deweloperską w Aglomeracji Śląskiej. Niezaprzeczalne atuty demograficzne i ekonomiczne tego regionu sprawiają, że przyciąga on wielu inwestorów. Znaczna większość z nich buduje na terenie Katowic. My nie ograniczamy się tylko do stolicy województwa śląskiego, gdyż dostrzegamy duży potencjał również w mniejszych miastach Aglomeracji, których mieszkańcy także potrzebują lokali z rynku pierwotnego. Inwestycja w Mikołowie wpisuje się w naszą strategię umacniania pozycji na rynku mieszkaniowym Górnego Śląska
– mówi Michał Sapota, Prezes Zarządu Murapol S.A..

W miastach Śląska i Zagłębia Grupa Murapol sprzedała do tej pory ponad 2,3 tys. mieszkań, w tym blisko 1,5 tys. poza stolicą województwa śląskiego. W aktualnej, górnośląskiej ofercie Grupa posiada ok. 977 lokali, w tym 487 poza Katowicami. Ponadto Murapol przygotowuje ponad 2,9 tys. nowych mieszkań w Tychach, Siewierzu, Sosnowcu, Gliwicach i Bielsku-Białej, o łącznej powierzchni użytkowej 190 tys. mkw. Zaś w samej stolicy województwa śląskiego rozpoczęła prace nad blisko 2,8 tys. lokalami w czterech inwestycjach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 120 tys. mkw.

Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w 13 miastach w Polsce, w czterech kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych rok wcześniej. Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego, kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące sport, jak również wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.