Transport w Metropolii

Metropolia zamówi 71 aut elektrycznych dla swoich urzędników

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup, najem i leasing 71 samochodów elektrycznych oraz 59 ładowarek dla swoich gmin członkowskich i ich jednostek budżetowych.

Zobacz film

Stopniowa wymiana samochodów służbowych na pojazdy elektryczne jest obowiązkiem, który wynika z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Grupowe zamówienie samochodów ma przynieść oszczędności, podobnie jak w przypadku grup zakupowych energii elektrycznej oraz gazu.

– Tworząc kolejną grupę zakupową, ponownie liczymy na osiągnięcie oszczędności dzięki efektowi skali – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

– Pewną inspiracją był dla nas także Krakowski Holding Komunalny, który jako pierwszy utworzył taką grupę i w jej ramach zamówił 47 samochodów elektrycznych. Władze spółki wyliczyły, że takie rozwiązanie przyniosło oszczędności dla budżetu gminy na poziomie 2,5 mln złotych w perspektywie trzech lat – dodaje.

Grupa zakupowa samochodów elektrycznych obejmuje 28 zamawiających, wśród których są gminy GZM oraz ich jednostki budżetowe, a także współpracujące ze związkiem metropolitalnym podmioty z woj. pomorskiego. W skład grupy wchodzą: Będzin, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Gliwice, Tychy i Zabrze, a także Zakład Utylizacyjny z Gdańska oraz jedna spółka z gminy Pszczółki (woj. pomorskie).

Samochody trafią m.in. do urzędów miast, straży miejskich, zakładów utrzymania zieleni, wodociągów, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury czy placówek z zakresu świadczenia pomocy społecznej. Ze względu na odmienne potrzeby zamawiających, przetarg obejmuje samochody o zróżnicowanej specyfikacji.

Wśród 71 pojazdów znajdują się zarówno miejskie kompakty, jak i ciężkie samochody dostawcze. Większość, bo 54 sztuki, będą stanowić samochody osobowe różnych segmentów, przy czym zakupionych ma być 5, leasing ma obejmować 4, a najem 45. Pozostałe 17 pojazdów to auta dostawcze: zakupionych będzie 12, wynajmowanych – 3, a wziętych w leasing – 2. Zamówienie obejmuje także zakup 59 punktów ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox, czyli takich, które pozwalają na ładowanie samochodu elektrycznego w domu lub w miejscu pracy (np. w garażu podziemnym) ze znacznie wyższą mocą niż z gniazdka sieciowego – nawet do 22 kW.

Oferty w przetargu można składać do 27 czerwca, a pojazdy – w zależności od formuły zamówienia, czyli kupna, leasingu lub wynajmu – będą dostarczane do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Utworzenie grupy zakupowej samochodów elektrycznych związane jest z wejściem w życie ustawy z 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z ustawą, poszczególne jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić, że udział aut elektrycznych w ich flocie pojazdów służbowych będzie sukcesywnie wzrastał i do 2025 r. wyniesie 30 proc. Ustawa reguluje również inne aspekty funkcjonowania zeroemisyjnych pojazdów: wprowadza strefy czystego transportu, założenia budowy nowych punktów ładowania, a także zwolnienia z akcyzy i dodatkowe ulgi.

To już kolejna grupa zakupowa utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Pierwsza grupa dotyczyła wspólnego zakupu energii elektrycznej na 2019 rok. W latach 2020-2021 kontynuowano grupowy zakup prądu, poszerzając grupę o nowych członków i zwiększając wolumen zamówienia. Sukces tych przedsięwzięć doprowadził także do powstania grupy zakupowej gazu na lata 2020-2021. Obecnie trwa realizacja umów wynikających z utworzenia grup zakupowych: energii elektrycznej na lata 2022-2023, a także dwóch grup zakupowych gazu – jednorocznej (zamówienie w 2022 r.) oraz dwuletniej (2022-2023). 220601